Local News

Rotariaid

Rydyn ni bob amser yn falch o gael rhoi gwybod i chi am weithgareddau ein clybiau Rotari lleol ac rydyn ni’n hynod falch bod ganddyn nhw “gydlynydd y wasg” mor weithgar, sef Chris Drew o Landudno.

Rotarians

We are always pleased to let you know about the activities of our local Rotary clubs and we are delighted that they have such an active “press coordinator” in Chris Drew of Llandudno.  However, it occurred to us that there may be some of you who don’t know what an interesting organization the Rot

Ar y diwrnod hwn - 28ain Ionawr 2019

Yn 1895, er mwyn rhybuddio pobl a oedd yn pasio heibio, roedd yn rhaid i chi gael rhywun yn cario baner o flaen eich car! Y terfyn cyflymder cenedlaethol oedd 2 filltir yr awr.

On this day - 28th January 2019

In 1895, in order to warn passers by, you had to have a flag bearer walking in front of your car!   The national speed limit was 2 mph.   Frustrated motorists were keen to get about faster and on 28th January 1896 – Walter Arnold of East Peckham, Kent, became the first person to be convicted of s

THIS WEEKEND IS BIG GARDEN BIRDWATCH!!

When does the RSPB Big Garden Birdwatch take place?

The Big Garden Birdwatch takes place at the end of January each year (26-28 January 2019). It takes place over three days, so if you're busy over the weekend or perhaps the weather's bad, you have the option of a third day! 

Diwrnod y Llyfr 7fed Mawrth 2019

Mae Diwrnod y Llyfr yn ddigwyddiad pwysig yn y calendr erbyn hyn, ac rydym yn gwybod bod pobl ifanc yn cael cryn bleser o'r digwyddiad.  Eleni, bydd Diwrnod y Llyfr ar 7fed Mawrth 2019.