Local News

BBC – local TV and Radio reporting

Llandudno Rotary have certainly had some interesting talks of late.  Following on from the well known Weekly news journalist – Judith Phillips, the April meeting saw Chris Dearden talking to Llandudno Rotary members and contrasting the worlds of broadcaster and newspaper journalism.

Rôl newydd i Gyngor ar Bopeth yn gysylltiedig â Chredyd Cynhwysol.

Cyhoeddiad gan Gyngor ar Bopeth.

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref 2018 y bydd Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth newydd i helpu'ch etholwyr i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, rwy'n cysylltu i roi gwybod i chi fod y gwasanaeth yn fyw ar draws Prydain Fawr o heddiw ymlaen.

New role for Citizens Advice Bureau in Universal Credit.

Announcement from Citizens Advice Bureau.

Following the announcement in October 2018 that Citizens Advice will provide a new service to help your constituents make a Universal Credit claim, I’m getting in touch to let you know that as of today the service is live across Great Britain.

Rotari Llandudno Noson Siarter.

Mwy o newyddion gan bobl brysur y Rotari yn Llandudno ac mae’n edrych yn debyg eu bod nhw wedi cael noson dda yn dathlu eu pen blwydd yn 92 oed.  Rwy’n siŵr eich bod chi eisiau ymuno gyda ni i longyfarch Brenda Fogg ar ei gwaith diflino gyda Hope Restored htt