Local News

News on Llandudno Junction Post Office

Following a consultation the Llandudno Junction Post Office branch will move to a new location.

The current branch will close at 17:30 on Thursday 3 October 2019, with the new branch opening, at Mangara Trading Limited, at 13:00 on Friday 4 October 2019.

Weekly News 18fed Medi 2019

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu, roeddwn i’n AS Ceidwadol dros Aberconwy.  Yn awr, ac nid trwy ddewis, rydw i’n AS dros Aberconwy.  Mae’r rhesymau yn syml.  Nid wyf yn derbyn bod mandad democrataidd ar gyfer Brexit heb gytundeb ac ni fyddaf yn cefnogi canlyniad o’r fath.  Cefnogais ddeddfwriaeth y

Weekly News 18th September 2019

The last time I wrote I was as the Conservative MP for Aberconwy.  Now, not by choice, I am the MP for Aberconwy.  The reasons are simple.  I do not accept that there is a democratic mandate for a no-deal Brexit and I will not support such an outcome.  I supported legislation in the House of Comm

Cŵn Tywys y Deillion yng Nghymru

Mae ein Clwb Rotari lleol prysur wedi rhannu datganiad arall i'r wasg am sgwrs y mis hwn, ac mae i’w weld isod.  Does dim amheuaeth bod y gwaith sy’n cael ei wneud gan yr elusen Cŵn Tywys yn bwysig ac yn newid bywydau pobl.  Fodd bynnag, mae’n fwy na dim ond darparu Cŵn Tywys.  Mae’r elusen Cŵn T

Guide Dogs for the Blind in Wales

Well our busy local Rotary Club have let us have another press release about this month’s talk which we reproduce below.  There is no doubt that the work done by Guide Dogs life changing and important.  However, it is more than just the provision of Guide Dogs though.  The Guide Dogs charity prov

Weekly News 4ydd Medi 2019

Wrth i mi ysgrifennu hwn ar fore Llun cyn mynd i lawr i Lundain, mae sïon ar led bod Mr Johnson yn mynd i alw Etholiad Cyffredinol.  Mae hyn er gwaethaf ei holl addewidion di-ri i beidio â galw etholiad.  Ond, fe ddylem ni wybod yn well erbyn hyn na chredu gair mae’r dyn yma’n ei ddweud - byth.

Weekly News 4th September 2019

As I write this on a Monday morning before heading down to London there are rumours of a General Election being called by Mr Johnson.  This is despite all his numerous promises not to call an election but then, we really should know better than to believe a single word that this man ever utters.