Local News

DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED

“DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED”

Ddydd Sadwrn 30ain Mawrth 2019, rhwng 10am a 2pm, bydd y Rotariad Dr. Ashok Harshey a’i dîm yn yr ystafell gymunedol yn Eglwys St John, Stryd Mostyn, yng nghanol Llandudno.

 

BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY

“BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY”

ON Saturday 30th March 2019, from 10 am to 2pm Rotarian Dr. Ashok Harshey and his team will be at the community room of St John’s Church, Mostyn Street in the centre of Llandudno.

 

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

Jenny Emmett, Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd

Neuadd Goffa Betws-y-coed

7.30 pm, nos Fawrth 26 Mawrth 2019

 

NODER FOD Y LLEOLIAD WEDI NEWID:

 

Croeso i bawb...Lluniaeth ar gael

Newyddion gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno

Yn Ffau’r Llewod

 

Mae gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno hanes balch o wneud gwaith elusennol a chymdeithasol yn y dref ac er bod gan y ddau sefydliad ei gymeriad a’i draddodiadau gwahanol ei hun, maen nhw bob amser yn awyddus i ymwneud â’i gilydd.

 

News from Llandudno Rotary and Llandudno Lions

Stepping into the Lions’ Den

 

Llandudno Rotary and Llandudno Lions each has a proud record of charitable and social work in the town and although each has its distinct character and traditions, each organisation has always been keen to relate to the  other

 

North Wales Weekly News 20fed Chwefror 2019

Yr wythnos hon dylem fod ar ein toriad hanner tymor ond, oherwydd y pwysau amser i gael deddfwriaeth Brexit drwy’r Senedd, cafodd y toriad ei ganslo felly rwy’n ysgrifennu’r geiriau hyn yn eistedd yn fy swyddfa yn San Steffan.

North Wales Weekly News 20th February 2019

This week should have been half-term recess but, because of time pressure on getting Brexit legislation through Parliament recess was cancelled so I write these words sitting in my Westminster office.  I’m not complaining though.  Even if you think that Brexit is a significant mistake which will