Local News

Neges yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru ydy sefydliad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru. Drwy ei aelodaeth, mae wedi helpu dros bedair miliwn o bobl i ymfalchïo yn eu gwlad a bod yn agored i'r byd.

 

Urdd Message

Urdd Gobaith Cymru is Wales’s largest national youth organisation, which has nurtured over four million people through its membership to be proud of their country and open to the world.

 

Pythefnos Gofal Maeth

Pythefnos Gofal Maeth (Foster Care Fortnight™) ydy ymgyrch fwyaf y DU ar gyfer codi ymwybyddiaeth o ofal maeth. Caiff ei darparu gan elusen maethu flaenllaw, y Rhwydwaith Maethu. Mae'r ymgyrch, a gafodd ei sefydlu bron i 20 mlynedd yn ôl, yn dangos ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth.

Foster Care Fortnight

Foster Care Fortnight™ is the UK’s biggest foster care awareness raising campaign, delivered by leading fostering charity, The Fostering Network. Established for almost 20 years, the campaign showcases the commitment, passion and dedication of foster carers.

Llandudno Bible Week

The Llandudno Bible Week was formed following the 400th Anniversary of the King James VI bible.  It attracts visitors from all over North Wales and NW England.  This year it is moving to the beautifully refurbished Gloddaeth Church in the centre of town.   Gloddaeth Street (Llandudno Presbyterian