Articles

Israel (golwg360)

This is a translation of an article that was recently published on golwg360.

Taith Washington – Tachwedd 2013

I ddechrau ymddiheuriadau am yr oedi fu cyn i chi dderbyn rhan olaf fy nyddiadur Washington. Yn wahanol i’r tridiau cyntaf o gyfarfodydd oedd yn rhai agored, roedd y deuddydd olaf yn Drafodaethau Grŵp Seneddol Americanaidd sy’n cael eu cynnal bob amser dan reolau Chatham House. Oherwydd hyn ni fedraf fynd i fanylder am yr hyn a drafodwyd nag am y casgliad y daethpwyd iddo.

Washington Trip – November 2013

First of all, my apologies for the delay in sending you the final instalment of my Washington diary.  Unlike the first three days of meetings which were open the final two days were formal British American Parliamentary Group Discussions which are always held under Chatham House rules.  As such I am unable to go into detail as to what was discussed or the conclusions.

Diwrnod 4 - Washington

O ddarllen dyddiadur ddoe daeth yn amlwg braidd nad oeddwn wedi mopio ‘mhen  gyda’n cyfarfodydd ar Capitol Hill ddoe. Roedd heddiw llawer gwell!  

Day 4 - Washington

Reading my diary from yesterday it was rather apparent that I was less than enamoured by our meetings on Capitol Hill yesterday.  Today was much better!

Washington - Day 3 - 13th November

First of all can I thank those of you who have responded to my first two diaries.  It is appreciated.  In three cases I would like to quickly respond.  One constituent complained that the diary was all about business.

Nationalists’ mixed messages on Silk

Welsh Conservative spokesman commenting on Plaid Cymru's mixed messages on the UK Government's response to the Silk Commission.  

Washington Diwrnod 1

Ysgrifennaf hyn o lith tra mod i’n hedfan i Washington unwaith eto. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy newis yn rhan o ddirprwyaeth o wyth, chwe AS a dau Arglwydd, i fynd am drafodaeth gydag Aelodau’r Gyngres, cynrychiolwyr Llywodraethwyr y Dalaith a Maer dinasoedd mawrion o’r UD.

Washington Day 1

I write this as I am flying to Washington once again.  I was fortunate enough to be selected to be part of an eight strong delegation, six MPs and two Peers, to attend talks with Members of Congress and representatives of State Governors and the Mayors of substantial cities in the US.