Articles

Beth sy'n arbennig am 22ain Chwefror?

Ydych chi'n Geid neu'n Sgowt yn Aberconwy, neu a fuoch chi yn y gorffennol? 

A fyddech chi'n cael y cwestiwn hwn yn gywir mewn cwis?  Beth yw arwyddocâd 22ain Chwefror?

What is special about 22nd February?

Are you a Guide or a Scout in Aberconwy or were you in the past? 

Would you get this question right in a quiz?  What is the significance of 22nd February?

ERSA Employability Awards 2019

Celebrating the achievements of organisations and individuals working in partnership to help jobseekers in their journey towards, into and progression in work.

 

Diwrnod Ffeithiau Dibwys Cenedlaethol - 4ydd o Chwefror

Oeddech chi’n gwybod ei bod hi’n Ddiwrnod Ffeithiau Dibwys Cenedlaethol ar y 4ydd o Chwefror?  Mae’r diwrnod yn dathlu gwybodaeth ddiwerth a’r unigolion sydd nid yn unig yn cofio’r darnau o wybodaeth ddibwys hyn ond hefyd yn mwynhau eu rhannu ag eraill.

 

National Trivia Day – 4th February

Did you know that 4th February is National Trivia Day?  The day celebrates information of little value and the individuals who not only remember these bits and pieces of useless information but also enjoy sharing them with others.