Articles

Our Bright Future

Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur, ac mae’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd.

Our Bright Future

Our Bright Future is an ambitious and innovative partnership led by The Wildlife Trusts which brings together the youth and environmental sectors. This £33 million programme funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund is formed of 31 projects across the UK.

Vodaphone a Goldilocks

Mae Vodafone UK wedi creu partneriaeth gydag Andersen Press i greu llyfr cyn-argraffiad i blant o’r enw #Goldilocks. Anelir at blant rhwng 5 a 11 oed, ac mae’n adrodd canlyniadau rhannu gormod ar-lein.

Vodaphone and Goldilocks

Vodafone UK has partnered with Andersen Press to create a pre-edition children’s book called #Goldilocks. Aimed at 5 to 11-year-olds, it is a tale of the consequences of oversharing online.

Dydd Gŵyl Dewi - Pam 1af Mawrth?

Mae’n debyg y bu farw Dewi ar 1af Mawrth ac rydyn ni wedi bod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar y dyddiad yma ers i’r Pab Callixtus II ei ganoneiddio yn y ddeuddegfed ganrif.

St. David’s Day - Why 1st March?

1st March is the apparent date of the death of David and has been celebrated regularly as St. David’s Day since his canonisation by Pope Callixtus II in the 12th century.

Uncyrn a Phlu Eira

Os ydych chi’n rhieni, yn daid a nain neu yn cael unrhyw gyswllt â phlant ifanc, fe fyddwch yn gyfarwydd iawn ag Uncyrn a Phlu Eira.   Os ydych wedi chwarae gydag Uncyrn Seithliw neu wedi darllen llyfrau fel cyfres “Phoebe and her Unicorn”, fe fyddwch yn gwybod fod Uncyrn yn ffasiynol iawn y dydd

Unicorns and Snowflakes

If you are a parent, grandparent or indeed have any contact with small children, you will be very familiar with Unicorns and Snowflakes.  Whether you have played with Rainbow Unicorns or read the “Phoebe and her Unicorn” series, you will know that Unicorns are very fashionable now.   In fact ther