Articles

RSPB - Gadewch i Natur Ganu

Yn gynharach yr wythnos hon ymunodd Guto â'r RSPB yn y Senedd i ddysgu mwy am eu hymgyrch ar gyfer y gwanwyn - Gadewch i Natur Ganu.  Mae’r RSPB yn gofyn, yn gwbl briodol - allwch chi ddychmygu gwanwyn heb gân yr adar?  Haf heb sïo gwenyn?  Roedd Guro wrth ei fodd o glywed bod yr RSPB, er mwyn co

RSPB - Let Nature Sing

Earlier this week Guto joined the RSPB in Parliament to learn about their Spring campaign – Let Nature Sing.  The RSPB quite rightly ask – can you imagine spring without birdsong?  Summer without the bussing of a bee?  Guto was delighted to hear that to raise awareness of the decline of wildlife

North Wales Weekly News w/c 4th March 2019

Local Government is rightly making the news and that is due to the raft of inflation busting increases levied across North Wales by our local authorities.  After a number of years when we have seen Council Tax increasing by around 5% annually here in Conwy this year has seen a jump to over 9%.  T

Our Bright Future

Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur, ac mae’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd.

Our Bright Future

Our Bright Future is an ambitious and innovative partnership led by The Wildlife Trusts which brings together the youth and environmental sectors. This £33 million programme funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund is formed of 31 projects across the UK.

Vodaphone a Goldilocks

Mae Vodafone UK wedi creu partneriaeth gydag Andersen Press i greu llyfr cyn-argraffiad i blant o’r enw #Goldilocks. Anelir at blant rhwng 5 a 11 oed, ac mae’n adrodd canlyniadau rhannu gormod ar-lein.

Vodaphone and Goldilocks

Vodafone UK has partnered with Andersen Press to create a pre-edition children’s book called #Goldilocks. Aimed at 5 to 11-year-olds, it is a tale of the consequences of oversharing online.

Dydd Gŵyl Dewi - Pam 1af Mawrth?

Mae’n debyg y bu farw Dewi ar 1af Mawrth ac rydyn ni wedi bod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar y dyddiad yma ers i’r Pab Callixtus II ei ganoneiddio yn y ddeuddegfed ganrif.