Articles

Newyddion o Rotari Llandudno

Pêl-droed, pêl-droed a moeswers

 

Mae’r stori ddeublyg hon yn dechrau gyda dyfyniad gan rywun a all fod wedi bodoli neu na all fod wedi bodoli, ac os ydoedd yn bodoli, ni ddywedodd hyn bron yn sicr beth bynnag, ond dyma hi ….

 

More news from Llandudno Rotary

Football, football and a moral

 

This double story starts with a quote from someone who may or may not have existed and who, if he did exist, almost certainly didn’t say this anyway, but here goes…..

 

Newyddion Wythnosol – 2ail Hydref

Nid oedd gennyf unrhyw fwriad o ddychwelyd at y pwnc o’n Prif Weinidog anffodus, ond o ystyried digwyddiadau'r wythnos ddiwethaf, teimlaf nad oes gennyf unrhyw ddewis.  Darganfuwyd gan y Goruchaf Lys bod Mr Johnson wedi gweithredu yn anghyfreithlon, ar ôl datgan bod cau’r Senedd yn ddigynsail am

Weekly News 2nd October 2019

I had no intention of returning to the subject of our hapless Prime Minister but in view of the events of last week I feel that I have little choice.  Mr Johnson, having claimed that an unprecedented five-week closure of Parliament was something he had every right to ask the Queen to deliver on h

UDA Diwrnod Annibyniaeth – 4 Gorffennaf 1776

Beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi'n clywed yr enw Saesneg – Independence Day.  Beth am y ffilm o 1996, neu atgofion melys am noswaith boeth o haf yn Stadiwm Wembley yn 1985 yn gwrando ar Bruce Springsteen yn canu Independence Day?   Beth bynnag sy'n dod i'r meddwl, bydd 90% ohonom ni'n ei

Chefs’ association takes Wales’ craft butchers under its wing

The Welsh Culinary Association was formed in June 1993.  It has been re-branded and now known as the Culinary Association of Wales exists to promote excellence in the art of professional cookery within Wales.  The Association is a partnership of Professional Chefs and Caterers whose mission is to

Trwyddedau Teledu dros 75

Mae’n ymddangos bod llawer o ddiddordeb wedi cael ei greu gan gyhoeddiad y BBC ar ôl iddo gwblhau ei ymgynghoriad.  Roeddem yn meddwl y gall y cefndir canlynol fod o gymorth.  Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth ynglŷn â Chredydau Pensiwn a chymhwysedd cyn bo hir.