Articles

UDA Diwrnod Annibyniaeth – 4 Gorffennaf 1776

Beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi'n clywed yr enw Saesneg – Independence Day.  Beth am y ffilm o 1996, neu atgofion melys am noswaith boeth o haf yn Stadiwm Wembley yn 1985 yn gwrando ar Bruce Springsteen yn canu Independence Day?   Beth bynnag sy'n dod i'r meddwl, bydd 90% ohonom ni'n ei

Chefs’ association takes Wales’ craft butchers under its wing

The Welsh Culinary Association was formed in June 1993.  It has been re-branded and now known as the Culinary Association of Wales exists to promote excellence in the art of professional cookery within Wales.  The Association is a partnership of Professional Chefs and Caterers whose mission is to

Trwyddedau Teledu dros 75

Mae’n ymddangos bod llawer o ddiddordeb wedi cael ei greu gan gyhoeddiad y BBC ar ôl iddo gwblhau ei ymgynghoriad.  Roeddem yn meddwl y gall y cefndir canlynol fod o gymorth.  Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth ynglŷn â Chredydau Pensiwn a chymhwysedd cyn bo hir.

TV licences for over-75s

A considerable amount of interest appears to have been generated by the BBC’s announcement after the completion of its consultation.  We thought that the following background may be helpful.  We shall be publishing some further information on Pension Credits and eligibility shortly.

Gwybodaeth - Pension Credit

Mae credyd pensiwn yn fudd-dal seiliedig ar incwm sy’n cynnwys dwy ran – Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.

Mae’r Credyd Gwarant yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw hwnnw yn llai na £167.25 (ar gyfer pobl sengl) neu £255.25 (ar gyfer cyplau).

Information on Pension Credit

Pension credit is an income-related benefit made up of 2 parts - Guarantee Credit and Savings Credit.

The Guarantee Credit tops up your weekly income if it’s below £167.25 (for single people) or £255.25 (for couples).

RSPB - Gadewch i Natur Ganu

Yn gynharach yr wythnos hon ymunodd Guto â'r RSPB yn y Senedd i ddysgu mwy am eu hymgyrch ar gyfer y gwanwyn - Gadewch i Natur Ganu.  Mae’r RSPB yn gofyn, yn gwbl briodol - allwch chi ddychmygu gwanwyn heb gân yr adar?  Haf heb sïo gwenyn?  Roedd Guro wrth ei fodd o glywed bod yr RSPB, er mwyn co

RSPB - Let Nature Sing

Earlier this week Guto joined the RSPB in Parliament to learn about their Spring campaign – Let Nature Sing.  The RSPB quite rightly ask – can you imagine spring without birdsong?  Summer without the bussing of a bee?  Guto was delighted to hear that to raise awareness of the decline of wildlife

North Wales Weekly News w/c 4th March 2019

Local Government is rightly making the news and that is due to the raft of inflation busting increases levied across North Wales by our local authorities.  After a number of years when we have seen Council Tax increasing by around 5% annually here in Conwy this year has seen a jump to over 9%.  T