News

Tîm Lles Cymunedol Conwy a Dewis Cymru.

Roedd Guto yn falch iawn o gael cwrdd â Lydia Mottershead o Gyngor Bwrdeistref Conwy ddydd Gwener diwethaf i drafod gwaith y Tîm Lles Cymunedol.  Roedd Lydia wedi anfon gwahoddiadau at Guto i fynd ar y Daith Dementia Rithwir naill ai ar 11eg o Fawrth 2019 yn Hafan Gwydir, Llanrwst neu yn Tesco, C

Ein Rotariaid lleol yn clywed am Tŷ Gobaith (Hope House)

Diddorol iawn oedd clywed am y deuddeg Rotariad a gyfarfu yng Ngwesty Cae Mor ar 29ain o Ionawr ac a glywodd Beverley Bradley, sy’n codi arian ar gyfer Tŷ Gobaith, yn siarad am waith Tŷ Gobaith yn Nyffryn Conwy. 

 

Our local Rotarians hear about Ty Gobaith (Hope House)

It was most interesting to hear that on 29th January twelve Rotarians met at the Cae Mor Hotel and heard fundraiser, Beverley Bradley talk about the work of Ty Gobaith (Hope House), situated in the Conwy Valley.

 

 

Rotariaid

Rydyn ni bob amser yn falch o gael rhoi gwybod i chi am weithgareddau ein clybiau Rotari lleol ac rydyn ni’n hynod falch bod ganddyn nhw “gydlynydd y wasg” mor weithgar, sef Chris Drew o Landudno.

Rotarians

We are always pleased to let you know about the activities of our local Rotary clubs and we are delighted that they have such an active “press coordinator” in Chris Drew of Llandudno.  However, it occurred to us that there may be some of you who don’t know what an interesting organization the Rot