News

BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY

“BLOOD PRESSURE AWARENESS DAY”

ON Saturday 30th March 2019, from 10 am to 2pm Rotarian Dr. Ashok Harshey and his team will be at the community room of St John’s Church, Mostyn Street in the centre of Llandudno.

 

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

‘Archaeoleg a Datblygu yng Ngogledd-orllewin Cymru’

Jenny Emmett, Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd

Neuadd Goffa Betws-y-coed

7.30 pm, nos Fawrth 26 Mawrth 2019

 

NODER FOD Y LLEOLIAD WEDI NEWID:

 

Croeso i bawb...Lluniaeth ar gael

North Wales Weekly News w/c 4th March 2019

Local Government is rightly making the news and that is due to the raft of inflation busting increases levied across North Wales by our local authorities.  After a number of years when we have seen Council Tax increasing by around 5% annually here in Conwy this year has seen a jump to over 9%.  T

Newyddion gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno

Yn Ffau’r Llewod

 

Mae gan Glwb Rotari Llandudno a Llewod Llandudno hanes balch o wneud gwaith elusennol a chymdeithasol yn y dref ac er bod gan y ddau sefydliad ei gymeriad a’i draddodiadau gwahanol ei hun, maen nhw bob amser yn awyddus i ymwneud â’i gilydd.

 

News from Llandudno Rotary and Llandudno Lions

Stepping into the Lions’ Den

 

Llandudno Rotary and Llandudno Lions each has a proud record of charitable and social work in the town and although each has its distinct character and traditions, each organisation has always been keen to relate to the  other

 

Our Bright Future

Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur, ac mae’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd.