News

New role for Citizens Advice Bureau in Universal Credit.

Announcement from Citizens Advice Bureau.

Following the announcement in October 2018 that Citizens Advice will provide a new service to help your constituents make a Universal Credit claim, I’m getting in touch to let you know that as of today the service is live across Great Britain.

Rotari Llandudno Noson Siarter.

Mwy o newyddion gan bobl brysur y Rotari yn Llandudno ac mae’n edrych yn debyg eu bod nhw wedi cael noson dda yn dathlu eu pen blwydd yn 92 oed.  Rwy’n siŵr eich bod chi eisiau ymuno gyda ni i longyfarch Brenda Fogg ar ei gwaith diflino gyda Hope Restored htt

Llandudno Rotary Charter Night

More news from our ever active Llandudno Rotarians, who appear to have had a good evening celebrating their 92nd Birthday.  We are sure that you will join with us in congratulating Brenda Fogg for her tireless work with Hope Restored https://hoperestored.co.u

Clwb Rotari Llandudno - Hanner can mlynedd fel newyddiadurwr

Mae Judith Phillips yn ffrind i Rotari Llandudno ers amser maith ac felly y bu i dyrfa lawn o 30 o aelodau, ffrindiau ac ymwelwyr ddod i Westy Cae Môr, Llandudno, ddydd Mawrth 19eg Mawrth i glywed Judith yn siarad am ei 50 mlynedd a mwy mewn newyddiaduraeth.

Llandudno Rotary Club - Fifty years a journalist

Judith Phillips is a longstanding friend of Llandudno Rotary and so it was a capacity crowd of 30 members, friends and visitors who came to Cae Mor Hotel, Llandudno on Tuesday 19th March to hear Judith talk about her 50+ years in journalism

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn sy’n dangos y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Gareth ar Reilffordd Dyffryn Conwy. Bydd y rheilffordd sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog ar gau am nifer o fisoedd.

Drone footage released by Network Rail Wales and Borders

Drone footage released by Network Rail Wales and Borders shows the extensive damage caused by Storm Gareth on the Conwy Valley Line. The line, which runs between Llandudno Junction and Blaenau Ffestniog, will remain closed for a number of months.

DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED

“DIWRNOD YMWYBYDDIAETH PWYSEDD GWAED”

Ddydd Sadwrn 30ain Mawrth 2019, rhwng 10am a 2pm, bydd y Rotariad Dr. Ashok Harshey a’i dîm yn yr ystafell gymunedol yn Eglwys St John, Stryd Mostyn, yng nghanol Llandudno.