News

RSPB - Gadewch i Natur Ganu

Yn gynharach yr wythnos hon ymunodd Guto â'r RSPB yn y Senedd i ddysgu mwy am eu hymgyrch ar gyfer y gwanwyn - Gadewch i Natur Ganu.  Mae’r RSPB yn gofyn, yn gwbl briodol - allwch chi ddychmygu gwanwyn heb gân yr adar?  Haf heb sïo gwenyn?  Roedd Guro wrth ei fodd o glywed bod yr RSPB, er mwyn co

RSPB - Let Nature Sing

Earlier this week Guto joined the RSPB in Parliament to learn about their Spring campaign – Let Nature Sing.  The RSPB quite rightly ask – can you imagine spring without birdsong?  Summer without the bussing of a bee?  Guto was delighted to hear that to raise awareness of the decline of wildlife

BBC – local TV and Radio reporting

Llandudno Rotary have certainly had some interesting talks of late.  Following on from the well known Weekly news journalist – Judith Phillips, the April meeting saw Chris Dearden talking to Llandudno Rotary members and contrasting the worlds of broadcaster and newspaper journalism.

Rôl newydd i Gyngor ar Bopeth yn gysylltiedig â Chredyd Cynhwysol.

Cyhoeddiad gan Gyngor ar Bopeth.

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref 2018 y bydd Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth newydd i helpu'ch etholwyr i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, rwy'n cysylltu i roi gwybod i chi fod y gwasanaeth yn fyw ar draws Prydain Fawr o heddiw ymlaen.