News

Mae hi’n 75 mlynedd eleni ers Glaniadau D-Day.

Ar 6ed Mehefin 1944, cychwynnodd Ymgyrch Overlord.  Enw’r ymgyrch filwrol hon a gynhaliwyd ar y cyd gan y Cynghreiriaid, o dan arweiniad y Cadfridog enwog o America, Dwight Eisenhower, yw Glaniadau D-Day neu Laniadau Normandi. Dyma oedd yr ymosodiad mwyaf o’r tir a’r môr mewn hanes.

This year is the 75th Anniversary of the D Day Landings.

On 6th June 1944 Operation Overlord commenced.  This combined allied military operation, led by the famous American General, Dwight Eisenhower, is known as the D-Day Landings, or the Normandy Landings and was the largest amphibious assault in history.

Gwobrau Stryd Fawr Prydain Fawr

Ddydd Gwener, cafodd Guto wybod am WOBRAU STRYD FAWR PRYDAIN FAWR gan Weinidog Pwerdy'r Gogledd, Jake Berry.  Rydyn ni’n GWYBOD bod gennym ni rai o'r Strydoedd Mawr mwyaf arloesol yng Ngogledd Cymru yma yn Aberconwy.  Felly - dewch yn eich blaen Gynghorau Tref a Chymuned, Siambrau Masnach, Cyrff

GREAT BRITISH HIGH STREET AWARDS

On Friday, Guto received notification of the GREAT BRITISH HIGH STREET AWARDS from the Northern Powerhouse Minister, Jake Berry.  We KNOW that we have some of the most innovative High Streets in North Wales here in Aberconwy.  So – come on Town and Community Councils, Chambers of Commerce, Trade

Neges yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru ydy sefydliad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru. Drwy ei aelodaeth, mae wedi helpu dros bedair miliwn o bobl i ymfalchïo yn eu gwlad a bod yn agored i'r byd.

 

Urdd Message

Urdd Gobaith Cymru is Wales’s largest national youth organisation, which has nurtured over four million people through its membership to be proud of their country and open to the world.

 

Pythefnos Gofal Maeth

Pythefnos Gofal Maeth (Foster Care Fortnight™) ydy ymgyrch fwyaf y DU ar gyfer codi ymwybyddiaeth o ofal maeth. Caiff ei darparu gan elusen maethu flaenllaw, y Rhwydwaith Maethu. Mae'r ymgyrch, a gafodd ei sefydlu bron i 20 mlynedd yn ôl, yn dangos ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth.