News

UDA Diwrnod Annibyniaeth – 4 Gorffennaf 1776

Beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi'n clywed yr enw Saesneg – Independence Day.  Beth am y ffilm o 1996, neu atgofion melys am noswaith boeth o haf yn Stadiwm Wembley yn 1985 yn gwrando ar Bruce Springsteen yn canu Independence Day?   Beth bynnag sy'n dod i'r meddwl, bydd 90% ohonom ni'n ei

Ymweliad y Roteri a safle’r Awyrlu yn y Fali

Mae’n bleser mawr gennyf fod yn gallu rhannu gyda chi yr amrywiol weithgareddau, clybiau, diddordebau a gwaith ymgysylltu â'r gymuned sy’n digwydd yn ein hetholaeth.  Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r mudiadau sy’n sicrhau ein bod ni'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf, a phan fydd hynny’n briodol,

Rotary visit to RAF Valley

It is a great pleasure to be able to share with you the varied activities, clubs, interests and community engagement that happens in our constituency.  We are particularly grateful to those organisations that ensure we get regular updates and where appropriate, we share them.  You are most welcom

Local authorities tackle ash tree disease

Councils are committed to manage the risk posed to public safety by ash trees infected with a notorious fungal infection which has spread across Wales.