News

Haf yn San Steffan

Haf yn San Steffan Rwy’n ymwybodol iawn fod fy nyddiaduron yn araf ac anwadal eu hamseru felly mi ddechreuaf yn syml gydag ymddiheuriad. Bu tymor yr haf yn San Steffan yn un prysur iawn a rhaid i mi gyfaddef fy mod yn falch iawn o gael mynd ar wyliau ddiwedd Gorffennaf.Ond rwyf wedi bod nôl yma yn y swyddfa ers dechrau Awst a rŵan mod i wedi dal i fyny efo’ ngwaith papur, teimlais y dylwn gyfeirio o leiaf at uchafbwyntiau tymor yr haf yn San Steffan.

Summer in Westminster

Summer in Westminster
I am very aware that my diary efforts are becoming rather tardy in terms of timing so I will start off with a simple apology.  The summer term in Westminster was very busy and I must admit to have been very pleased to go off on holiday in late July.
However, I have been back in the office since early August and now that I’m on top of my paperwork I thought I should at least talk about the highlights of the summer term at Westminster.