News

Menter newydd gyffrous Asda. Bob bore dydd Mawrth – Awr Gynhwysol.

Mae cyd-weithiwr Guto, Janet Finch Saunders, Aelod Cynulliad sydd â chyfrifoldeb arbennig dros Ofal Cymdeithasol, Plant, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn, wedi bod yn siarad yn frwd ym mhrif siambr Cynulliad Cymru ac mewn pwyllgorau am yr angen i ddeall unigolion sydd ag awtistiaeth a dementia yn well a da

Asda’s exciting new initiative. Tuesday Mornings – Inclusive Hour

Guto’s colleague Janet Finch Saunders, Assembly Member with special responsibility for Social Care, Children, Young People, and Older People has been very vocal in the main chamber of the Welsh Assembly and in committees about the need for greater understanding and support for those with autism a

ERSA Employability Awards 2019

Celebrating the achievements of organisations and individuals working in partnership to help jobseekers in their journey towards, into and progression in work.

 

Tîm Lles Cymunedol Conwy a Dewis Cymru.

Roedd Guto yn falch iawn o gael cwrdd â Lydia Mottershead o Gyngor Bwrdeistref Conwy ddydd Gwener diwethaf i drafod gwaith y Tîm Lles Cymunedol.  Roedd Lydia wedi anfon gwahoddiadau at Guto i fynd ar y Daith Dementia Rithwir naill ai ar 11eg o Fawrth 2019 yn Hafan Gwydir, Llanrwst neu yn Tesco, C