News

Wyn Roberts MP

Ganed Ieuan Wyn Pritchard Roberts (Wyn) yn Llansadwrn, Ynys Môn yn  1930.  Gweinidog oedd ei dad ac roedd y teulu’n byw yn y Tŷ Capel. Aeth i Ysgol Sirol Biwmares cyn ennill ysgoloriaeth i Ysgol Harrow yn Llundain.

Wyn Roberts MP

Ieuan Wyn Pritchard Roberts (Wyn) was born in Llansadwrn on Anglesey in 1930.  His father was a Minister and they lived in Ty Capel. He attended Beaumaris county school and won a scholarship to Harrow school in London.

William Geraint Oliver Morgan (Geraint) – AS Dinbych

Ganed William Geraint Oliver Morgan yn ardal Llandeilo. Symudodd y teulu i Lathbury ger Newport Pagnell yn Swydd Buckingham ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Bedford, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Neuadd y Drindod, Caergrawnt. Roedd yn ieithydd medrus ac yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Llanrwst 3 – 10 Awst 2019

Os ydych chi wedi bod yn gyrru o gwmpas Dyffryn Conwy yn ystod yr wythnos ddiwethaf, byddwch chi wedi sylwi ar laswellt yn cael ei dorri, baneri’n cael eu gosod a bynting ar safleoedd bws hyd yn oed!  Gwneir hyn i gyd, a chymaint mwy, er mwyn croesawu ein hymwelwyr i’r Eisteddfod eleni yn Llanrws

National Eisteddfod of Wales – Llanrwst 3rd – 10th August 2019

 

If you have driven in the Conwy Valley over the last week you will have notice grass verges being cut, flags and banners being put up, even bunting on bus shelters!  All of this and more,  to welcome our visitors to this year’s Eisteddfod in Llanrwst.

Apply to the Winston Churchill Memorial Trust

The Winston Churchill Memorial Trust runs the Churchill Fellowships, a unique programme of overseas research grants. These support UK citizens from all parts of society to travel the world in search of innovative solutions for today’s most pressing problems. 

Heartland Coffee coffee shop opening with Cllr. Sam Rowlands.

Aberconwy MP Guto Bebb, AM Janet Finch-Saunders, Leader of Conwy County Borough Council Cllr. Sam Rowlands and Deputy Mayor of Llandudno Cllr. Harry Saville attended the opening of Heartland Coffee's new coffee shop in Llandudno. Click the headline to find out what Guto and Sam had to say.