Araith Barn Guto Bebb AS Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych a'r Cyffiniau 2013

Gwahoddwyd Guto i draddodi araith flynyddol Barn eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych a’r Cyffiniau 2013.

 

Mae’r araith hon yn ganlyniad i’r cyd-weithio adeiladol rhwng Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor a Cwmni Barn Cyf. sef cyhoeddwyr y cylchgrawn ar Ddiwylliant Cymreig a Materion Cyfoes Barn.   

 

Attachments

Attachment Size
darlith_barn.pdf 632.36 KB