News

I Sylw Ysgolion Cynradd yn Aberconwy

 

Mae Virgin Media yn cynnig anrhegion anhygoel i ysgolion cynradd yn y DU y Nadolig yma - gan gynnwys £5,000 a phrofiad bythgofiadwy School of Rock the Musical gan Andrew Lloyd Webber.

 

Attention Primary Schools in Aberconwy

Virgin Media has wrapped up some incredible prizes for UK primary schools this Christmas – including £5,000 and an unforgettable experience from Andrew Lloyd Webber’s School of Rock the Musical.

 

 

Y merched yn mynd â hi yn Rotari Llandudno

 

Newyddion cyffroes o Rotari Llandudno

 

 

Bu 21 o Rotariaid a’u ffrindiau’n arddangos (sut galla i roi hyn?) lefelau amrywiol o sgiliau yng Nghystadleuaeth Sgitls Flynyddol y Clwb Rotari, a gynhaliwyd yn Penrhyn Old Hall ddydd Mercher 9fed Hydref 2019.

 

Girl-power prevails at Llandudno Rotary

More news on exciting activities from our local Rotary Club.

 

 

 

21 Rotarians and friends demonstrated their (how can I put this?)  varying skills at the Rotary Club’s Annual Skittles Competition, held at Penrhyn Old Hall on Wednesday 9th October 2019