Summer Surgeries 2018

Date
Tuesday, 31st July 2018

Guto holds regular surgeries around the constituency, please ring the office on 01492 583094 to find out when the next surgery is being held and to make an appointment.

Please note: Appointments at surgeries are only available by pre-booking.

Surgery appointments are also available weekly in the constituency office.

 

Mae Guto yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd o amgylch yr etholaeth. Ffoniwch y swyddfa ar 01492 583094 i gael gwybod pryd mae’r gymhorthfa nesaf yn cael ei chynnal ac i drefnu apwyntiad.

Cofiwch: Dim ond drwy archebu ymlaen llaw y gallwch gael apwyntiad mewn cymhorthfa.

Mae apwyntiadau mewn cymorthfeydd ar gael bob wythnos yn y swyddfa etholaethol.

 

31st July 2018/31ain Gorffennaf 2018

 

Canolfan Gymuned Capel Curig Community Centre

 

Neuadd Goffa Betws y Coed Memorial Hall

 

Pafiliwn Dolwyddelan Pavilion

 

Neuadd Goffa Ysbyty Ifan Memorial Hall

 

2nd August 2018/2il Awst 2018

 

Llyfrgell Llanrwst Library

 

Neuadd y Pentre Trefriw Village Hall

 

Canolfan Porthllwyd Dolgarrog

 

Neuadd Goffa Rowen Memorial Hall