Llandudno Surgery/Cymorthfa

Date
Friday, 26th October 2018
Time
10.30 - 11.30am

Advice surgery at St. David’s Hospice, Llandudno on Friday 26th October 2018.

For details/appointments please telephone 01492 583094 or email guto.bebb.mp@parliament.uk

Also weekly appointments in the Conwy office

 

Cymorthfa yn Hosbis Dewi Sant, Llandudno, dydd Gwener 26ain Hydref 2018.

Am fanylion/apwyntiadau ffoniwch 01492 583094 neu ebost guto.bebb.mp@parliament.uk

 

Trwy drefniant yng Nghonwy – wythnosol