CYFARFOD CYHOEDDUS Croesfan Glan y Mor Road/Siop Ffon Tom 17eg Ebrill 2019 Yn Hen Ysgoldy Llanrhos

Date
Wednesday, 17th April 2019
Time
5.30yp - 6.30yp

Cafodd y groesfan hon ei chau yn 2011 ac mae Guto Bebb AS a’r Cyng. Mike Priestley wedi gwneud cais am i’r groesfan gael ei hail-agor.  (Y ffordd o wneud hyn yw drwy wneud cais am ychwanegiad/newid i’r Map Diffiniol.)

 

Mae Network Rail wedi gwrthwynebu felly bydd Ymchwiliad Cyhoeddus yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Fusnes Conwy ar 15fed - 17eg Mai 2019 a hefyd ar 22ain Mai os bydd angen. 

Bydd yr ail gyfarfod cyhoeddus hwn ar 17eg Ebrill 2019 yn gyfle i Guto a Mike roi gwybod i drigolion lleol am y sylwadau sydd wedi dod i law oddi wrth Network Rail a hefyd i gael gwybod pa drigolion sy’n bwriadu siarad yn yr ymchwiliad.  Bydd Mike yn amlinellu’r cyfraniad a fyddai’n fwyaf gwerthfawr i helpu i berswadio’r Arolygydd.

 

Bydd y cyfarfod yn cychwyn yn brydlon am 5.30pm ac yn gorffen am 6.30pm.  Bydd Mike, Guto a’u staff yn ymdrechu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan drigolion.  Eto, mae’n bwysig ein bod yn cyflwyno’n tystiolaeth mewn ffordd gyd-drefnus a fydd yn cefnogi’r achos.

 

Bydd swyddogion etholedig eraill yn cael gwahoddiad i fod yn bresennol ac ymuno â'r gynulleidfa ond bydd y cyfarfod yn cael ei gadeirio a’i gynnal gan Mike a Guto a hwn fydd y cyfle olaf inni gwrdd cyn yr Ymchwiliad.

 

Os ydych yn bwriadu dod i’r cyfarfod, byddai’n gymorth mawr i ni pe baech yn ffonio swyddfa Guto ar 01492 583094 neu’n anfon ebost at guto.bebb.mp@parliament.uk