Cymorthfeydd

Mae Guto Bebb yn cynnal cymorthfeydd wythnosol yn Swyddfa'r Etholaeth yng Nghonwy. Yn ogystal, mae'n cwrdd etholwyr mewn lleoliadau pentref yn rheolaidd. Gwelwch isod restr o ddyddiadau lle bydd Guto yn cynnal cymorthfeydd a chyfarfodydd cyhoeddus. 

 

Cymhortha

 

Dydd Mawrth 26 Medi 2017

 

Neuadd Goffa Betws y Coed

Elusendai Llanrwst

 

 

Dydd Mercher 4 Hydref 2017

 

LLyfrgell Bae Penrhyn

Canolfan Gymunedol Craig y Don

Neuadd Gymunedol Llanfairfechan

 

Ffoniwch am apwyntiad.