Broadband for Aberconwy | Band Llydan i Aberconwy

Petition Background (Preamble):

The issue of broadband connectivity in the Aberconwy constituency continues to cause great problems for local householders and businesses. Despite significant funding from Westminster and the EU Aberconwy, in common with the rest of the County of Conwy, has not been prioritised for improvement and service levels continue to be poor if not atrocious.

BT and the Welsh Government have, together, chosen the areas which they will be prioritising for the rollout of the fibreoptic broadband programme. The County of Conwy was excluded. Repeated requests have been submitted for the rationale behind this decision but no response has been forthcoming. 

BT continue to hide behind a claimed commercial confidentiality agreement with the Welsh Government. This is simply not acceptable in view of the £120m of taxpayers money which has been committed to the all Wales broadband rollout. All Wales however does not seem to include Conwy. 

If you agree with me that the situation is unacceptable and want answers then please support this petition.

http://www.gopetition.com/petitions/broadband-for-aberconwy-band-llydan…
*****

Mae’r mater o gysylltedd band llydan o fewn etholaeth Aberconwy yn parhau i achosi problemau helaeth i deuluoedd a busnesau lleol. Er gwaethaf buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth San Steffan a’r Undeb Ewropeaidd ni flaenoriaethwyd Aberconwy, na gweddill Sir Conwy, ar gyfer y gwelliannau ac mae safon y gwasanaeth yn parhau i fod yn hynod siomedig. 

Dewiswyd yr ardaloedd i’w blaenoriaethu ar gyfer ehangu darpariaeth band llydan gwledig ar y cyd gan BT a Llywodraeth Cymru. Ni chafodd Sir Conwy ei chynnwys yn y broses hyd yma. Er gwaethaf nifer o geisiadau am eglurhad o’r penderfyniad nid oes cyfiawnhad wedi ei gynnig gan BT na Llywodraeth Cymru hyd yma.

Parhau i guddio tu ôl i’r honiad fod cyfrinachedd masnachol yn eu gwahardd rhag egluro pam yr anwybyddwyd Conwy y mae BT a Llywodraeth Cymru. Yn syml iawn mae hyn yn annerbyniol yn achos cynllun sy’n gweld gwario £120m o arian y trethdalwr gyda’r bwriad o ehangu darpariaeth band llydan ar draws Cymru gyfan. Serch hyn ymddengys nad yw Cymru gyfan yn cynnwys Sir Conwy.

Os ydych yn cytuno fod sefyllfa o’r fath yn annerbyniol ac yn dyheu am eglurhad cefnogwch y ddeiseb hon. http://www.gopetition.com/petitions/broadband-for-aberconwy-band-llydan…